Reklamacije i povrati

Uvjeti reklamacija i povrata proizvoda odnose se na kupnju u online trgovini internetske stranice na domeni termometri.hr u vlasništvu Probus Konzalting-Inženjering Grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu PROBUS KIG d.o.o.), sa sjedištem u Kutinska 15, Novo Selo Palanječko, HR-44000 Sisak.

Korištenjem ovih internetskih stranica i izvršenjem narudžbe u online trgovini na termometri.hr korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Reklamacije proizvoda

Kad Kupac pri prvoj uporabi kupljenog proizvoda ustanovi da je dobio(la) neispravan proizvod ili da nije njime zadovoljan(a), potrebno je kontaktirati Prodavatelja i slijediti sljedeće korake.

Kupac treba Prodavatelju poslati sve potrebne informacije o naručenom proizvodu: broj narudžbe, broj računa ili korisničko ime Kupca, te opisati reklamaciju. Informacije treba poslati elektronički na adresu info@probus.hr ili ih javiti telefonom na +385 44 743 190.

Prodavatelj će bez odgađanja Kupcu poslati potvrdu primitka reklamacije i ponuditi mu odgovarajuće opcije: može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca, treba li proizvod poslati u ovlašteni servis.

Ukoliko je reklamacija opravdana i nije uzrokovana rukovanjem proizvoda od strane Kupca, a proizvod se može zamijeniti za novi ili se za proizvod može vratiti novac, Prodavatelj će Kupcu na poštansku adresu poslati dostavnu službu koja će preuzeti reklamirani proizvod i vratiti ju u trgovinu.

Nakon primitka reklamiranog proizvoda, Prodavatelj će Kupcu poslati obavijest o povratu novaca ili slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca / slanje zamjenskog proizvoda bit će napravljeni u roku od 2-3 dana, najkasnije 15 dana nakon primitka reklamiranog proizvoda. Ukoliko ovaj uvjet nije ostvaren, Kupac može kontaktirati PROBUS KIG d.o.o. na telefonski broj +385 44 743 190 ili na e-mail adresu info@probus.hr.

Ukoliko proizvod treba poslati u ovlašteni servis, PROBUS KIG d.o.o. će Kupcu poslati sve podatke o ovlaštenom servisu.

Ako su naručeni proizvodi oštećeni u transportu / tijekom dostave narudžbe, oštećenja pošiljke trebala bi biti vidljiva pri preuzimanju pošiljke pa se Kupci mole da takve pošiljke ne preuzimaju i ne potpisuju njihov primitak. Prodavatelj će u tom slučaju kontaktirati Kupca radi nalaženja odgovarajućeg rješenja. PROBUS KIG d.o.o. vodi brigu o svojim kupcima i njihovom zadovoljstvu s proizvodima i vjeruje da će se reklamacija riješiti na obostrano zadovoljstvo.

Povrat proizvoda

Prije samog sklapanja Ugovora o prodaji, korisnik može pregledati Opće uvjete poslovanja i Uvjete kupnje na internetskoj stranici termometri.hr a koji se, među ostalim, temelje i na članku 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor o prodaji u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka naručenih proizvoda, bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i s deklaracijom, pripadajućim sadržajem i računom te ostalim pratećim dokumentima. PROBUS KIG d.o.o.  utvrđuje uvjete povrata tj. postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Kupac snosi trošak povrata robe.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje proizvoda) i za one materijalne nedostatke koji su se pojavili nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji se pokažu u roku od dvije godine od predaje proizvoda. Za nedostatke koji se pokažu nakon proteka roka od dvije godine od predaje proizvoda Prodavatelj odgovara ako mu je taj nedostatak bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja Ugovora o prodaji bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.  Smatra se da Kupcu nisu mogli ostati nepoznati oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako uočiti  pri uobičajenom pregledu stvari. Ova odredba ne primjenjuje se na Ugovore o prodaji koje osoba kao Kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao Prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti, ako je Prodavatelj izjavio da proizvod nema nikakve nedostatke ili da proizvod ima određena svojstva ili odlike.

Kupac koji kod naručenih i primljenih proizvoda primijeti vidljive nedostatke, dužan je o tome obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kupac ima isti rok za obavijest Prodavatelju i kad kod proizvoda otkrije nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od dostave kupljenog proizvoda.

Materijalni nedostatak postoji:

– ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili promet,
– ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je Prodavatelj prodao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (reklame, označavanje stvari i dr.); međutim, ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava proizvoda, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor,
– ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o prodaji, bez navođenja razloga, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostave proizvoda kupljenih putem online trgovine na internetskoj stranici termometri.hr. Detaljne informacije o ovom raskidu Ugovora pogledajte pod Uvjetima kupnje >>