Uvjeti kupnje

Ovi uvjeti kupnje propisuju uvjete i pravila za kupnju u online trgovini internetske stranice na domeni termometri.hr u vlasništvu Probus Konzalting-Inženjering Grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu PROBUS KIG d.o.o.), sa sjedištem u Kutinska 15, Novo Selo Palanječko, HR-44000 Sisak.

Korištenjem ovih internetskih stranica i izvršenjem narudžbe u online trgovini na termometri.hr korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Opće uvjete poslovanja možete pročitati u zasebnom tekstu Opći uvjeti poslovanja >>

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Prodavatelj – PROBUS KIG d.o.o., Kutinska 15, Novo Selo Palanječko, HR-44000 Sisak, Upisan u registar Trgovačkog suda Zagreb: MBS: 080435265 / MB: 1649159 / OIB: 2909 254 2455

Termometri.hr – internetska stranica u vlasništvu Prodavatelja

Kupac – svaka osoba koja je na internetskoj stranici termometri.hr odabrala i naručila proizvod te se u tu svrhu registrirala

Korisnik – svaka osoba koja na internetskoj stranici termometri.hr razgledava proizvode radi informacija o njima i / ili potencijalne kupnje

Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem termometri.hr

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na termometri.hr a koje je moguće kupiti putem web trgovine

Registracija korisnika

Na internetskoj stranici termometri.hr moguća je registracija korisnika. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge na termometri.hr korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Izričito je zabranjeno tijekom registracije davati lažne podatke, te koristiti tuđe podatke radi lažnog predstavljanja u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Za kršenje ovih odredbi PROBUS KIG d.o.o. zadržava pravo ugasiti korisnički račun korisnika, te uskratiti pristup ili izvršenje svih ili dijela usluga koje nudi, bez obveze naknade bilo kakvog troška ili štete. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svoje zaporke/lozinke koju postavlja tijekom registracije.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci / lozinki i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Sklapanje Ugovora o prodaji

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti samo njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Online kupnja može se ostvariti samo nakon što se Kupac registrira na internetskoj stranici termometri.hr. Kao navedeno iznad, Kupac je dužan u postupku registracije dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora o prodaji je kupnja odabranog proizvoda putem termometri.hr online trgovine uz plaćanje cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe – online trgovine, ili telefonom s ljudskim posredovanjem.

Način odabira i naručivanje proizvoda

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na termometri.hr a uz svaki proizvod navedeni su podaci o proizvodu – specifikacija proizvoda i cijena.

Kupac odabire proizvod na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i opisa proizvoda. Slike proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na individualne postavke monitora na računalu, razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i sl. online trgovina na termometri.hr ne može jamčiti potpunu sukladnost boja proizvoda viđenih na zaslonu računala sa stvarnim bojama proizvoda.

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda registrirani korisnik postaje Kupac. Odabir željenog proizvoda vrši se klikom na poveznicu „Košarica“ nakon čega se proizvod sprema u osobnu virtualnu košaricu Kupca. Košarica sadrži sve proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju, zajedno sa cijenom proizvoda, načinom i cijenom dostave te ukupnom cijenom za kupnju svih naručenih proizvoda (s uključenim PDV-om). Prije završetka postupka naručivanja, Kupac se mora složiti s Općim uvjetima i Uvjetima kupnje.

Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti naručenih proizvoda. U slučaju nedostatka zaliha naručenog proizvoda. Prodavatelj će pravovremeno kontaktirati Kupca i ponuditi mu zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti, ili dogovorno ukloniti proizvod iz narudžbe te sukladno tome umanjiti konačnu cijenu za kupnju.

Kupac može u košarici povećavati broj odabranog proizvoda, brisati ga ili mijenjati za druge proizvode. Za nastavak postupka i kupovinu odabranih proizvoda Kupac treba kliknuti na opciju “Kreni na plaćanje”. Kupac može u svakom trenutku odustati od kupnje brisanjem svih proizvoda iz košarice.

Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Korisnik (Kupac) prođe cijeli postupak naručivanja te nakon potvrde narudžbe na svoju e-mail adresu koju je naveo(la) tijekom postupka registracije primi potvrdu da je narudžba zaprimljena. Ukoliko PROBUS KIG d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neke od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati, te ga telefonski ili putem e-mail-a obavijestiti da proizvoda nema na zalihama i da Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

Cijene proizvoda

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u hrvatskoj valuti (kuna) i EUR-ima s već sadržanim pripadajućim PDV-m. Prije plaćanja, Kupac u narudžbi ima potpuni pregled cijena tj. iznos koji će biti naplaćena za naručene proizvode.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Prodavatelj je također ovlašten da bez prethodne obavijesti odredi cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, ili za određeni način plaćanja, a što (među ostalim) obuhvaća akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti i promjene cijena bit će jasno naznačene u online trgovini i dostupne Kupcu prije same kupnje.

PROBUS KIG d.o.o. poduzima sve kako bi osigurao da su cijene navedene na internetskoj stranici točne, no obzirom na ljudski faktor može doći do greške u cijeni nekog proizvoda. Ako se otkrije greška u cijeni proizvoda kojeg je Kupac već naručio, Kupac će biti obaviješten u što kraćem vremenskom roku te će mu biti dana mogućnost da potvrdi narudžbu po ispravnoj cijeni ili da otkaže narudžbu.

Načini plaćanja

Sva plaćanja vrše se u hrvatskoj valuti. Kupac može platiti naručene proizvode na dva načina:

1. Po ponudi putem bankovne uplate na žiro račun Prodavatelja

Ako je Kupac odabrao ovu opciju plaćanja, Prodavatelj će mu putem e-maila dostaviti ponudu temeljem koje će Kupac izvršiti plaćanje unaprijed na žiro račun Prodavatelja. Isporuka će slijediti u roku navedenom u službenoj ponudi.

2. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućuje da se naručeni proizvodi plate prilikom dostave na navedenu adresu odnosno tek kad Kupac osobno preuzme naručene proizvode. Plaćanje pouzećem vrši se u gotovini ili karticama, ovisno o opcijama koje pruža dostavljač tj. dostavna služba. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na predviđenoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Raskid Ugovora o prodaji

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o prodaji, bez navođenja razloga, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostave proizvoda kupljenih putem online trgovine na internetskoj stranici termometri.hr.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, on(a) mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka, nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Korisnik izjavu može poslati poštom (na PROBUS KIG d.o.o., Kutinska 15, Novo Selo Palanječko, 44000 Sisak) ili elektroničkom poštom na info@probus.hr. U izjavi je potrebno navesti broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete preuzeti >>

Nakon primitka izjave ili obrasca, Prodavatelj će bez odgađanja Kupcu na njegovu registriranu e-mail adresu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, Prodavatelj će bez odgađanja izvršiti povrat novca kojeg je Kupac uplatio, uključujući i novac za plaćanje troškova dostave, ako ih je bilo, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Prodavatelj može izvršiti povrat novca Kupcu tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da su naručeni proizvodi poslani natrag Prodavatelju.

Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam, a naručene proizvode treba poslati na adresu PROBUS KIG d.o.o., Kutinska 15, Novo Selo Palanječko, 44000 Sisak, bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji fizičkim poslovnicama. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

Otprema i dostava

Isporuka proizvoda iz internetske trgovine na termometri.hr za sada je ograničena isključivo na Republiku Hrvatsku te se narudžbe primaju isključivo za adrese u Republici Hrvatskoj.

Prodavatelj odabire dostavljača / dostavnu službu. Dostavu za internetsku trgovinu PROBUS KIG d.o.o. vrši GLS ili Hrvatska pošta prema svom važećem cjeniku koji je naveden u košarici Kupca i njegovoj završenoj narudžbi.

Naručeni proizvodi zapakirani su na način koji ih štiti od oštećenja uobičajenom manipulacijom u transportu.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je dostavio naručene proizvode, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je prilikom preuzimanja pošiljke obvezan potpisati otpremnicu ili dostavnicu koja služi kao potvrda o preuzimanju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, Kupac ima pravo zatražiti isporuku naručenog proizvoda ili zatražiti povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Jamstveni uvjeti

Informacije o jamstvenim uvjetima / jamstvu naznačene su kod svakog proizvoda i u računu – otpremnici. Ako period jamstva nije naveden, to znači da proizvod ne podliježe jamstvu.

Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. PROBUS KIG d.o.o. omogućava servis i popravke proizvoda, ako su dostupne i relevantne, u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.