HI93734-03 – reagens za slobodni i ukupni klor

SKU: HI93734-03 Kategorija:

116,25 

PDV uračunat u cijenu

HI93734-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje slobodnog i ukupnog klora visokog raspona. Dovoljno je reagensa za 300 testova koji se mogu koristiti s Haninim kompatibilnim HI96734 prijenosnim fotometrom.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI93734-03 su visokokvalitetni reagensi koji omogućavaju korisnicima da postignu brza i precizna kolorimetrijska mjerenja. Ovi reagensi prate prilagodbu USEPA metode 330.5 i Standardne metode 4500-Cl G. Reakcija između klora i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. Prvim dodavanjem 5 ml HI93734-0 reagensa u uzorak, a zatim jednom paketu HI93701-0, odvijat će se reakcija sa slobodnim klorom. Za ukupni klor potrebno je i dodavanje 3 kapi HI93734C-0. Nakon odgovarajućeg dodavanja reagensa, Hannin kompatibilni HI96734 prenosivi fotometar odredit će koncentraciju boje koja se proizvodi. Rezultati će biti prikazani u mg/L slobodnog ili ukupnog klora. Ovi reagensi dizajnirani su za upotrebu u uzorcima s očekivanim rasponom od 0,00 do 10,0 mg/L bez ukupnog klora.