HI93740-03 – reagens za nikal – niski

SKU: HI93740-03 Kategorija:

851,25 

PDV uračunat u cijenu

HI93740-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje nikla. Ima dovoljno reagensa za 150 testova koji se mogu koristiti s kompatibilnim stacionarnim ili prijenosnim fotometrom.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI93740-03 su visokokvalitetni reagensi koji omogućuju korisnicima postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Metoda je prilagodba metode 1-(2-piridilazo)-2-naftola (PAN). Reakcija između nikla i reagensa uzrokuje narančastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, doći će do reakcije i kompatibilni stacionarni ili prijenosni mjerač može se koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati će biti prikazani u mg/L (ppm) nikla. Ovi su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0,000 do 1,000 mg/L nikla.

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg