HI93750-01 – reagens za kalij

SKU: HI93750-01 Kategorija:

195,00 

PDV uračunat u cijenu

HI93750-01 su reagensi za određivanje kalija za kolorimetrijsko određivanje. Ima dovoljno reagenasa za 100 ispitivanja koja se mogu koristiti s kompatibilnim stolnim ili prijenosnim fotometrom.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI93750-01 visokokvalitetni su reagensi koji omogućavaju korisnicima da postignu brza i točna kolorimetrijska mjerenja. Ti reagensi slijede prilagodbu metode tetrafenilborata. Reakcija između kalija i reagensa uzrokuje zamućenje uzorka. Jednostavnim dodavanjem reagenasa uzorak doći će do reakcija,a kompatibilni stolni ili prijenosni mjerači mogu se koristiti za određivanje koncentracije. Rezultati će se prikazati u mg / L (ppm) kalija. Na temelju raspona odabranog s mjeračem, ovi su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima koji imaju očekivanu koncentraciju između 0,0 i 200 mg / L kalija za referentne fotometre i 0,0 i 100 mg / L kalija za prijenosni fotometar. Svaki mjerač nudi više raspona.

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg