HI93753-03 – reagens za kloride

SKU: HI93753-03 Kategorija:

377,50 

PDV uračunat u cijenu

HI93753-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje klorida, za korištenje s Hanninim kompatibilnim prijenosnim fotometrima.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI93753-03 su visokokvalitetni reagensi koji omogućuju korisnicima brza i točna kolorimetrijska mjerenja. Metoda je prilagodba metode živa(II) tiocijanata. Reakcija između klorida i reagensa uzrokuje narančastu boju u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku ispravnim redoslijedom, reakcija će se odvijati i Hannin kompatibilni prijenosni fotometar će odrediti koncentraciju iz boje koja se proizvodi. Rezultati će biti prikazani u mg/L (ppm) klorida (Cl-). Ovi su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0,0 do 20,0 mg/L klorida.

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg