HI95762-03 – reagens za slobodni klor (ultraniski)

SKU: HI95762-03 Kategorija:

116,25 

PDV uračunat u cijenu

HI95762-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje slobodnog klora ultra niskog raspona, za korištenje s Hanninim kompatibilnim HI96762 prijenosnim fotometrom.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI95762-03 su visokokvalitetni reagensi koji korisnicima omogućuju postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Ovi reagensi slijede prilagodbu Standardne metode 4500-Cl G, u kojoj reakcija između slobodnog klora i DPD reagensa uzrokuje ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa HI95762-0 u uzorak, reakcija će se odvijati i Hannin kompatibilni prijenosni mjerač HI96762 odredit će koncentraciju prema boji koja se proizvodi. Rezultati će biti prikazani u mg/L (ppm) slobodnog klora. Ovi reagensi su dizajnirani za korištenje s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0,000 do 0,500 mg/L slobodnog klora.