HI95771-03 – reagens za klor (ultravisoki)

SKU: HI95771-03 Kategorija:

120,00 

PDV uračunat u cijenu

HI95771-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje klora u ultra visokom rasponu. Ima dovoljno reagensa za 300 testova koji se mogu koristiti s Hanninim prijenosnim fotometrom HI96771.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI95771-03 su visokokvalitetni reagensi koji omogućuju korisnicima postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Ovi reagensi slijede metodu u kojoj reakcija između klora i reagensa uzrokuje nijansu boje u uzorku. Intenzitet boje određuje se kompatibilnim fotometrom, a koncentracija klora bit će prikazana u mg/L (ppm). Ovi reagensi su dizajnirani za korištenje s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0 do 500 mg/L (ppm) ukupnog klora.