Višezonski prijemnik COMPUTHERM Q4Z

SKU: SKU 1801 Kategorija:

98,29 

PDV uračunat u cijenu

Budući da se kotlovi izrađuju sa mogućnošću priključenja samo jednog sobnog termostata, za podjelu mreže grijanja na više zona, za upravljanje zonskim ventilima i za rad kotla sa više termostata potreban je zonski kontroler. Zonski kontroler prima signale termostata (T1; T2; T3; T4), otvara/uključuje zonski/e ventil/e/pumpu/e priključene na zonske izlaze (Z1; Z2; Z3; Z4, Z1-2; Z3-4; Z1-4) i uključuje kotao.Usporedi

Opis

Budući da se kotlovi izrađuju sa mogućnošću priključenja samo jednog sobnog termostata, za podjelu mreže grijanja na više zona, za upravljanje zonskim ventilima i za rad kotla sa više termostata potreban je zonski kontroler. Zonski kontroler prima signale termostata (T1; T2; T3; T4), otvara/uključuje zonski/e ventil/e/pumpu/e priključene na zonske izlaze (Z1; Z2; Z3; Z4, Z1-2; Z3-4; Z1-4) i uključuje kotao.

COMPUTHERM Q4Z zonski kontroler može da regulira 1-4 kom. grijanih zona sa kontaktnim, žičanim termostatom tako, da pojedine zone mogu da funkcioniraju nezavisno jedna od druge, ali, po potrebi, svaka zona može da funkcionira istovremeno.
Za kontrolu više od 4 zona, predlažemo da se koristi dva ili više kontrolera COMPUTHERM Q4Z. U tom slučaju, obe (ili sve) izlaze kontrolera kotla bez potencijala treba priključiti na kotao.

Specifikacije

SPECIFIKACIJE

Svaki tip sobnog termostata se može priključiti na zonski kontroler,
koji ima izlazni relej sa mogućnošću opterećenja
230V AC; min. 1A
(0,5A induktivno opterećenje)
Napajanje230V AC; 50Hz
Kapacitet stand-bay stanja0,5 W
Napon izlaza zona230V AC; 50Hz
Mogućnost opterećenja izlaza zona1A (0,5A induktivno opterećenje)
Mogućnost opterećenja upravljačkog releja kotla230V AC; 50Hz;
5A (2A induktivno opterećenje)
Vreme odloženog upuštanja upravljačkog releja kotla4 minuta