Mjerač plina GASMAN-O2

SKU: GASMAN-O2 Kategorija:

459,23 

PDV uračunat u cijenu

Mjerač plina Gasman za zaštitu osoblja, sa opcionalnim spremnikom podataka (data-loger), software i data-kabel
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

Mjerač plina GASMAN-O2

Ovaj mjerač plina je koncipiran kao efektivno troškovno rješenje za primjene kod kojih je nužna  zaštita protiv specifičnih, zapaljivih ili toksičnih plinova. Mjerač plina Gasman je predviđen za mjerenje jednog od dolje navedenih vrsta plinova. Gasman upozorava korisnika prodornim zvučnim i optičkim signalima (bitno kod visoke buke u radnoj okolini) od opasnih koncentracija plina i pokazuje na zaslonu aktualnu veličinu plina. Pored toga imate kod ovog uređaja mogućnost internog pospremanja podataka i po potrebi prijenosa na kompjutor i time mogućnost naknadnog analiziranja i obrade. Za to je potrebna dodatna opcija “Data-logger” i također opcionalni software. Logger-funkcija omogućava pohranjivanje mjernih podataka, kod mjernog ciklusa npr. 1 min, ukupno 900 sati. Mjerač plina može biti kalibriran prema DIN-ISO ili laboratiorski certificiran. Nadalje, uređaj je testiran prema najnovijim smjernicama (94/ 9/ EG i Ex-odredbi (ExVo)). Moguća je i polugodišnja rekalibracija ili održavanje. Vi određujete koji senzor (za koji plin) će uređaj sadržati. Moguć je odabir između 12 različitih senzora. Daljnji senzori na upit. Pored klasičnih namjena i mjernoj tehnici za plin, u industriji, javnim ustanovama i istraživanju ovaj uređaj (sa Ex-senzorom za zapaljive plinove) predstavlja povoljnu alternativu za uporabu u vatrogasnoj službi. Mjerač plina slijedi sve europske i internacionalne norme, pa tako i ATEX. Jedna daljnja specijalna namjena je mjerenje koncentracije ozona. Dakle, ovaj uređaj je moguće opremiti sa senzorom za ozon. Kod ove namjene se preporučava uporaba opcionalne Data-logger-funkcije.

 Opseg isporuke: 1 x Mjerač plina Gasman (odabrati vrstu plina), 1 x klip za džep, 1 x baterija ili nadopunjiv akumulator (prema vrsti plina), uputstvo

Specifikacije

SPECIFIKACIJE

Parametar / plin

Simbol 

Područje

Alarm

Zapaljivi plinovi

O2

0...25 % v/v

19 % und 23 % v/v

* * kod klora i dušikovog dioksida nije dozvoljeno korištenje    aspiratorske pumpe za usisavanje zraka

Senzori   (senzori zu zamjenjivi)

Vrijeme odziva   (T90)

Trajnost

Metan

20 s

5 godina

Toksični

20 s

3 godine

Kisik

10 s

min. 1 godina

Akustična signalizacija

- 85 dB(A) na udaljenosti od 1m, učestalost     
   signalizacije podesiva   
- redoviti kontrolni ton, može se deaktivirati  
- trajni ton kod preniskog napona baterije

Optička signalizacija

- osobito sjajna LED-linija, žmigajuća   
- prikaz vrste alarma na zaslonu    
- zelena LED niske žmigajuće frekvencije kao
  prikaz pripravnosti

Vibracijska signalizacija

- dodatno uz optičku i akustičku  signalizaciju uređaj  signalizira prekoračenje vrijednosti   vibracijom

Display

- kontrastni, pozadinski osvjetljen LCD   
- Visina redka 10mm za prikaz veličine plina  
- Simboli za: max-hold, bat-low, kalibracija /  
 nulta točka, alarm 1 i 2,15min i 8h, TWA-Alarm

Spremnik podataka

Podesiv interval prikupljanja, maksimalni kapacitet od 900 h trajnog mjerenja pri   mjernom intervalu od jedne minute (ovisno o koncentraciji plina)

Napajanje

Toksični   plinovi i kisik

- Lithium baterija (izmjenjiva) 
- 24 mjeseci rada pri prosječnoj potrošnji

Zapaljivi   plinovi i vodik   (potrebna stanica za punjenje.)

- 2 Nickelhydrid-ćelije     (nadopunjive), 8 ...10 sati     radnog vijeka

Radni uvjeti

-20...+55 °C / 0...99 % r.H. nekondenzirajuće

Kućište

IP 65 / 67

Dimenzije

90 x 48 x 24 mm

Masa

max. 130 g (uklj. baterije)

Pribor

Klikom na šifru proizvoda otvaraju se kompletni podaci i cijene!

Gasman-Log

Dodatna cijena za  Logger-funkciju

LADE-G-N

Punjač Gasman "zapaljivi plinovi"

INT-G-N

Punjač / Interface Gasman

RS232-G-N

RS-232 Data-kabel Gasman

RS232-USB

Adapter RS232 na USB

SW-G-N

Software Gasman

ASP-G-N

Aspiratorski set - pumpe Gasman

Dodatne informacije

Težina 0,13 kg
Dimenzije 90 × 48 × 24 cm