Tetra-20 Mjerač plina

SKU: Tetra-20 Kategorija:

1.199,49 

PDV uračunat u cijenu

Signalizator plina (3 plina) sa ATEX odobrenjem: zapaljivi plinovi: 0…100% LEL, kisik: 0…25%, sumporov vodik: 0…50ppm.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

Mjerač plina Tetra-20

Upozorava na zapaljive i toksične plinove akustičnim, optičkim i vibracijskim alarmom. Nadalje mjerač plina uvijek pokazuje aktualnu mjernu vrijednost na velikom LCD-Displayu. Mjerač plina Tetra detektira do četiri vrste plina istovremeno. Najčešće kombinacije plinova (CH4, H2S, CO i O2) naći ćete našoj ponudi.

Za mjerač plina Tetra isporučivo je preko 16 raznih senzora za različite plinove. Kratak pregled raznih plinova naći ćete u tehničkim podacima koji slijede. Uređaj je moguće isporučiti sa samo jednim ili dva senzora. Po potrebi moguće je kasnije ugraditi dodatni senzor. Inteligentna elektronika u senzorima omogućava ugradnju ovoga bez dodatnog kalibriranja novoga senzora. Kalibriranje senzora vrši se u tvornici a podaci o kalibraciji su pohranjeni u senzoru.

Posluživanje mjerača plina slijedi pomoću samo jedne tipke. Uređaj k’ tome pohranjuje podatke kod prekoračenja jednog od graničnih vrijednosti. Podaci mogu biti preneseni pomoću isporučivog PC-sučelja i opcionalnog softwarea na PC ili laptop. Mjerač plina je idealan za zaštitu osoblja i može se nositi na tijelu pomoću privjeska za remen. Svoju primjenu uređaj nalazi na primjer kod obilaska kanala u kemijskoj industriji. 

• Akustični alarm: 90 dB(A)
• Vizualni alarm: crvena i plava LED
• Vibracijski alarm
• 128 x 64 pixel grafički display sa pozadinskim osvjetljenjem
• Pohranjivanje podataka kod prekoračenja
• unklj. punjive akumulatore
• Posluživanje jednom tipkom
• Senzori za 16 različitih plinova
• ATEX-odobrenje
• Inteligentni senzori )kalibracijski podaci pohranjeni)
• Senzori se mogu izmjeniti ili dodati naknadno

Opseg isporuke:
Mjerač plina Tetra-20, akumulator, privjesak za remen, uputstvo

Specifikacije

SPECIFIKACIJE

Plin

Kemijski simbol 

Područje

Nivo alarma

Zapaljivi plinovi

CH4

0 ... 100 % UEG

20 % UEG

Sumporov vodik

H2S

0 ... 50 ppm

10 ppm

Kisik

O2

0 ... 25 %

19 % und 23,5 %

 
Vrijeme odziva
(senzori su zamjenjivi)
 

Odziv (T90)

Trajnost

Metan

20 s

5 godina

Toksični

20 s

3 godine

Kisik

10 s

min. 1 godina

Akustični alarm- 90 dB(A) na 1m odstojanju
- različiti zvukovi za razne nivoe alarma
Optički alarm- naročito svjetla LED /  crvena i plava
Displaykontrastan LCD-grafički display (128 x 64 pix) sa pozadinskim osvjetljenjem, grafički simboli za status baterije sa analognim prikazom o raspolagajućem kapacitetu
Napajanje- Lithium-Ionen-akumulator bez Memory-efekta
(unklj.) (radni kapacitet min. 12 h)
- Napajanje moguće i sa baterijom  (radni
kapacitet min 18 h)
Radni uvjeti

 -20 ... +55 °C / 0...99%rH ne kondenzirajuće

Klasa kučišta

IP 65

Dimenzije

 122 mm x 128 mm x 57 mm

Masa

498 g

Odobrenje
Europa:

USA & Canada:

ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (-20...+55°C)
BASEEFA 03ATEX0193
Class I Division 1 Groups A, B, C, D

Standards/ Codes
Europa:

USA & Canada:

EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC
EN50270, EN 50271, IEC61508
UL913, CSA22.2, 152

Pribor

PRIBOR

Izvadak daljnjih senzora

Plin

Kemijski
simbol

Područje

Nivo alarma

Sumporni dioksid

SO2

0...10 ppm

2 ppm

Klor

Cl2

0 ... 5 ppm

0,5 ppm

Dušikov dioksid

NO2

0 ... 10 ppm

3 ppm

Dušikov oxid

NO

0 ... 100 ppm

25 ppm

Amoniak

NH3

0 ... 50 ppm

25 ppm

Ozon

O3

0 ... 1 ppm

0,1 ppm

Vodik

H2

0 ... 1000 ppm

N/A

Cijanovodična kiselina

HCN

0 ... 25 ppm

5 ppm

Fosfat

PH3

0 ... 2 ppm

0,2 ppm

TETRA-LSPunjač Tetra
TETRA-ASPAspiratorska pumpa Tetra
TETRA-INTPC-Interface Tetra
TETRA-SWSoftware Tetra
TETRA-TTTorbica Tetra

Dodatne informacije

Težina 0,498 kg
Dimenzije 122 × 128 × 57 cm