HI93735-0 – reagens za ukupnu tvrdoću

SKU: HI93735-0 Kategorija:

186,25 

PDV uračunat u cijenu

HI93735-0 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupne tvrdoće niskog, srednjeg i visokog raspona. Postoji dovoljno reagensa za 100 testova koji se mogu koristiti s Hanninim prijenosnim fotometrom ukupne tvrdoće EPA HI96735.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI93735-0 su visokokvalitetni reagensi koji se unaprijed mjere, što korisnicima omogućuje postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Ovi reagensi slijede EPA preporučenu metodu 130.1 u kojoj reakcija između kalcija, magnezija i reagensa uzrokuje crveno-ljubičastu nijansu u uzorku. Ovisno o rasponu uzorka, koristit će se jedna od tri boce reagensa A, dok se reagens B i C koriste za sve raspone. Jednostavnim dodavanjem bočice tekućeg reagensa A, dvije kapi reagensa B i paketića reagensa C uzorku, reakcija između kalcija i magnezija i reagensa uzrokuje promjenu boje ovisno o koncentraciji. Intenzitet boje određuje kompatibilni fotometar HI96735 i koncentracija će biti prikazana. Rezultati će biti prikazani u mg/L (ppm) kao CaCO3. Ovi reagensi su dizajnirani za korištenje s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0 do 250 mg/L, 200 do 500 mg/L ili 400 do 750 mg/L kao ukupne tvrdoće CaCO3.  

Dodatne informacije

Težina 100 kg