HI93733-03 – reagens za amonijak – visoki

SKU: HI93733-03 Kategorija:

352,50 

PDV uračunat u cijenu

HI93733-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje amonijaka (NH4 ). Ima dovoljno reagensa za 300 testova koji se mogu koristiti s Hanninim kompatibilnim prijenosnim fotometrom.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI93733-03 visokokvalitetni su reagensi koji su prethodno izmjereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i točna kolorimetrijska mjerenja. Ti reagensi slijede Nesslerovu metodu u kojoj reakcija između amonijaka i reagensa izaziva žutu boju u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak, reakcija između amonijaka i reagensa uzrokuje žutu boju u uzorku. Intenzitet boje određuje kompatibilni fotometar i koncentracija će biti prikazana. Rezultati će biti prikazani u ppm (mg / L) amonijaka (NH4 ) ali se lako može pretvoriti u amonijak-dušik (NH3-N) ili amonijak (NH3). Ti su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0,0 do 100,0 ppm amonijaka.

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg