HI95747-03 – reagens za bakar – niski

SKU: HI95747-03 Kategorija:

577,50 

PDV uračunat u cijenu

HI95747-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje bakra pomoću kompatibilnog stolnog ili prijenosnog fotometra.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI95747-03 su visokokvalitetni reagensi koji omogućuju korisnicima postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Metoda je prilagodba metode bicinhoninata koju je odobrila USEPA. Reakcija između bakra i reagensa uzrokuje promjenu boje u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, doći će do reakcije i kompatibilni fotometar se može koristiti za određivanje koncentracije iz boje koja se proizvodi. Rezultati jedinice bit će prikazani kao μg/L (ppb) ili mg/L (ppm) bakra. Ovi su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima slatke vode koji imaju očekivani raspon od 0 do 1000 μg/L bakra za stacionarne fotometre i 0,000 do 1,500 mg/L za prijenosne fotometre.

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg