HI95761-01 – reagens za ukupni klor (ultraniski)

SKU: HI95761-01 Kategorija:

42,50 

PDV uračunat u cijenu

HI95761-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje ultraniskog raspona ukupnog klora, za korištenje s Hanninim kompatibilnim prijenosnim fotometrom HI96761.

Dostupno uz narudžbuUsporedi

Opis

HI95761-01 su visokokvalitetni reagensi koji omogućuju korisnicima postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Ovi reagensi slijede prilagodbu metode 330.5 koju preporučuje EPA, u kojoj reakcija između ukupnog klora i DPD reagensa uzrokuje ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem HI95761-0 reagensa uzorku, reakcija će se odvijati i Hannin kompatibilni prijenosni mjerač HI96761 će odrediti koncentraciju iz boje koja se proizvodi. Rezultati će biti prikazani u mg/L (ppm) ukupnog klora. Ovi reagensi su dizajnirani za korištenje s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0,000 do 0,500 mg/L slobodnog klora.