Laboratorijske vage

Laboratorijske vage odlikuju se visokom rezolucijom i preciznošću. Platforme za vaganje svih laboratorijskih vaga izrađene su od nehrđajućeg čelika. Sve modele vaga moguće je umjeravati prema ISO-standardu. Funkcije koje su najtraženije poput brojanja uzoraka, vaganja u postotcima i sl., možete naći u vagama koje su ponuđene u našoj Internet trgovini. Vage isporučujemo s napajanjem na mrežu od 240 V, ali ih je moguće napajati iz baterije ili akumulatora. Laboratorijske vage sa podjelom u miligramima sadrže unutrašnje automatsko umjeravanje gdje se utvrđivanje ispravnosti (valjanosti) vage vrši kontinuirano pomoću unutrašnjeg utega za umjeravanje. Za te vage nije potreban vanjski uteg. Mnoge vage nudimo sa sučeljem i opcionalnim softwareom za prijenos podataka na računalo.

Cijela ponuda >>

Analitičke vage

U našoj trgovini nudimo analitičke vage sa softwareom, brojnim mogućnostima i rezolucijom do 0,01 mg. Na upit Vam možemo ponuditi i preciznije modele. Neke od naših analitičkih vaga su baždarene i sadrže vjetrobran te opcionalni ispitni uteg za vanjsku kalibraciju. Za prijenos podataka s nekih modela vaga na računalo služi podatkovno sučelje. Daljnja analiza podataka moguća je pomoću opcionalnog softwarea.

Ponuda >>

Džepne vage

U ponudi imamo džepne vage koje su dobro zaštićene i svugdje primjenjive. Pogodne, prenosive robusne džepne vage sadrže brojne funkcije, npr. funkciju brojanja ili doziranja. Platforme za vaganje ovih vaga izrađene su od nehrđajućeg čelika. Kapacitet vaganja džepne vage iznosi od 100 do 250 g (ovisno o modelu).

Ponuda >>

Laboratorijske vage

Nudimo laboratorijske vage sa softwareom, brojnim mogućnostima i rezolucijom do 0,01 mg. Na upit Vam možemo ponuditi i preciznije modele. Neke od naših laboratorijskih vaga su baždarene i sadrže vjetrobran te opcionalni ispitni uteg za vanjsku kalibraciju. Za prijenos podataka s nekih modela vaga na računalo služi podatkovno sučelje. Daljnja analiza podataka moguća je pomoću opcionalnog softwarea.

Ponuda >>

Stolne vage

U našoj trgovini možete pronaći stolne elektronske platformske vage, vage za receptiranje, brojanje ili za laboratorije. Područje primjene stolnih vaga vrlo je široko. Na raspolaganju Vam stoji odgovarajući pribor: vanjski pisač, naprave za vaganje ispod platforme, stativi, oprema za mjerenje gustoće, a kod modela s USB/RS-232 podatkovnim sučeljem postoji mogućnost narudžbe software-a za prijenos podataka na računalo.

Ponuda >>

Vage za papir

U ponudi imamo digitalne vage za papir ukoliko želite očitati težinu lista papira u jedinici g/m². U ponudi imamo dvije vrste vaga za papir:

  • digitalne, programibilne vage za papir
  • digitalne, programibilne vage za papir s izravnim prikazom plošne težine u g/m²

Digitalne vage možete koristiti kao svestrane uređaje u laboratorijima. Papirna vaga služi za utvrđivanje težine papira ali i vune, tekstila i sl. u gramima po kvadratnom metru.

Ponuda >>

Vage za vlagu

Vage za mjerenje vlage AGS serije vrlo su pogodne za industriju i obrt. Ove vage utvrđuju vlagu materijala vaganjem ukupne težine materijala prije procesa sušenja infracrvenom tehnologijom i vaganjem težine istog uzorka nakon sušenja te iz dobivenih rezultata izračunava vlagu uzorka prije sušenja. Za vrijeme procesa sušenja na zaslonu se prikazuje umanjujuća količina. Vage za mjerenje vlage idealan su uređaj za točno utvrđivanje vlage, suhe tvari tj. postojanost tekućih i čvrstih tvari. Mjerač vlage koristi se osobito u području industrije za brzu analizu pasta, podmazivača, ljepila, drva, praha i sl. te u proizvodnji i primopredaji robe i materijala. Sustav vaganja visoke kvalitete za mjerenje vlage sadrži sva moderna svojstva vage tako da vage ovog modela možete koristiti i za točno vaganje u gramima (rezolucija 0,001 g).

Ponuda >>

NaslovnaKategorijeLista željaRačun
Traži