Mjerna tehnika za vlagu / vlagomjeri

U PROBUS trgovini možete pronaći uređaje različitih varijacija za mjerenje vlage  To su npr. vlagomjeri za relativnu i apsolutnu vlagu, vlagomjeri za kontrolu radnih i skladišnih uvjeta, vlagomjeri za kontinuirani nadzor  i data loggeri opremljeni odgovarajućim software-om za bilježenje vlage u dužem vremenskom periodu i arhiviranje podataka u računalo.

Cijela ponuda >>

Vlaga materijala

U našoj ponudi možete pronaći uređaje za mjerenje apsolutne vlage raznih materijala. Rukovanje mjeračima vlage vrlo je jednostavno. U kratkom vremenu možete izmjeriti apsolutnu vlagu građevinskih materijala, drva, papira, tkanine, pamuka, plodova poput žitarica, kave i sl. Na uređaje možete priključiti razne sonde za odgovarajuću vrstu materijala. Za većinu materijala u uređajima su pohranjene baždarne krivulje (karakteristična krivulja materijala). Potrebno je samo odabrati određenu krivulju za materijal koji želite ispitati i odmah možete početi mjerenje te na uređaju očitati apsolutnu vlagu objekta.

Ponuda >>

Vlaga zraka

U trgovini možete pronaći mjerače vlage za relativnu vlagu zraka ili kombinirane termohigrometre (mjerenje temperature i vlage u jednom uređaju). Mjerači vlage za svojstva zraka ili okoliša imaju sve veće značenje. Često je potrebno u javnim zgradama, uredima ili u industrijskoj tehnologiji održati određene količine vlage za ispunjenje normi.

Ponuda >>

NaslovnaKategorijeLista željaRačun
Traži